Kjell Sandanger -lederAlderspensjonistene har vært med å bygge dette landet møysommelig opp. Så fikk vi tidenes pengebinge på grunn av enorme oljeinntekter. Er vårt samfunn i dag et vaklende byggverk. I dag synes viktige samfunnsstrukturer paradoksalt å ha råtnet på rot. I det følgende er det vist en del eksempler på dette.

JernbaneIntercitytog

Vi kan nevne viktige infrastruktur som vår jernbane. Siden Nordlandsbanen sto ferdig i 1962 er det omtrent ikke bygget en eneste ny togstrekning. Materiellet er nedslitt og ikke vedlikehold. Togene er ikke i rute. Passasjerene er frustrerte, mye tid går til venting - en bortkastet tid som kunne vært anvendt på en bedre måte.

Veiene veg

Av landets nesten 9000 kilometer stamvei regnes nå bare 5 % for å ha fullgod standard! Mens 36 % har brukbar standard. Det vil si over halvparten av stamveinettet ikke oppfyller kravene til brukbar standard. Norge har et av Europas dårligst veinett! Samferdselspolitikken har handlet mer om klatting og kortsiktige -til års- investeringer og distriktshensyn.

Helsevesenet fungerer ikke, helsekøene vokser. NAV trygdesystemet i system går så vidt rundt. Stoltenbergs løfte om at 80 % av alle kreftpasienter skulle behandles innen 20 dager ventetiden er fortsatt like lang.

Samhandlingsreformen tidenes største reform pr i dag fungerer den bra.? Vi får tilbakemelding om at mange kommuner nå sliter med å oppfylle dens
intensjoner.. I dag er det ca. 280000 som står i helse kø, et formidabelt tall.

Lovbestemt sykehjemsplass for trengende får en ikke i stand. (Nå skal det ikke hete sykehjemsplass, men omsorgsplass! Navnendring løser vel ikke problemet?

Tannlegereform på lik linje med den øvrige helsetjenesten kommer ikke lenger enn til en målsetting.Helse

Dagens skolevesen fungerer ikke bra ca. 1/3 part av elvene dropper ut av videregående skole.Mange av disse elevene finner vi igjen om noen år som sosialklienter. Enhver ny skolereform er blitt avløst av en ny før den forrige har fått satt seg og resultatene har gjort Norge til en sinke i Europa.

Forsvaret står det heller ikke så bra til med den begynner å komme på samme forsvarsnivå som før krigen.

Politi

Politianalysen viser en overadministrering, lav effektivitet ved oppklaring av kriminelle handlinger.Politi skilt 07 Mer synlig politi må ut på gatene.

Integreringspolitikken har en ikke lykkes med. Selverkjennelsen fra dagens politikker er at vi har vært naive og må stille høyere krav til våre nye
landsmenn. Dette kommer nå frem i debattene også fra venstre side. Dette må en kalle en dyr erfaring.

Lav arbeidsledighet

Vi har i dag en lav ledighetstall sett med internasjonal øyne. Det skyldes at vi ansetter flere og flere i statlige og kommunale arbeid Vi kommer nærmere og nærmere det som kalles «Hollands syke». Vi kjenner til den hestekuren fra Nederland i 60 årene som måtte ta et skippertak for å få staten på rett kjøl igjen.

 

Oppsummering

Vi skal selvsagt ikke glemme at Norge gang på gang er kåret til verdens rikeste land å bo i. Det skyldes oljerikdommen som hjelper til med å holde oppe et godt velferdstilbud. Til den totale velferd brukes det ca. 370 milliarder kr ca. 36 % av vårt Brutto nasjonalprodukt.

En kan gjerne stille det spørsmål. Har den fantastiske oljeformuen gjort oss både selvtilfredse og late, og truer det på lengre sikt vår
produktivitet, omstillingsevne og den norske velferdsstaten? Har den nyvunnet rikdommen rett og slett gjort det for lett for politikerne. Når en
ting ikke fungerer kaster man ut en krisemilliard og håper det er nok til å bli gjenvalgt.

Har vi for svake politikkere - det viser en sviktende gjennomføringsevne flere steder i forvaltningen. Et slående eksempel er samferdselssektoren. Det er til dels dårlig kommunikasjon og tillit mellom den politiske ledelsen og embetsverket. Det er ofte en uklar rolledeling mellom politikk og administrasjon Det er store problemer med samordningen mellom departementene, alt dette fører tilbake til et hovedproblem i forvaltningen nemlig svak
ledelse. Dette kom klart frem i 22.juli – kommisjonen sin rapport. Lederutviklingen i forvaltningen er svakt utviklet, det er for liten sammenheng mellom ansvar og konsekvens.

Det er ansvarsuklarhet og transportering av ansvar på tvers og oppover i systemet.

Det skaper ugreie og pulverisering av hele lederansvaret. Kort og greit her må det politisk styring med handlekraftige politikere som bekler nøkkelstillingene. I
dag er dessverre politisk ledelse enda mindre vektlagt enn administrativ ledelse. I politikken er det ofte dessverre helt andre lederegenskaper som teller.
Dyktige politikere som får gode terningkast i avisene kan være elendige ledere innad. Måten vi styrer staten på er helt avgjørende for evnen til å sette
velgernes vilje ut i livet på en god og effektiv måte.

Politikerne tenker ikke lenger helhetlig og langsiktig slik de eldre generasjoner måtte  gjøre.

Vi trenger politikere med erfaring fra et langt arbeidsliv. Det kan Pensjonistpartiet hjelpe til med at politikk også handler om sunn fornuft og gjennomføringskraft.

 

Stem med hodet ikke med hjertet, stem derfor Pensjonistpartiet til høsten!

Få inn personer på tinget som har vist handlekraft i sitt yrkesliv.stortingeti

 

Kjell Sandanger

Nestleder Akershus Pensjonistparti

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

 

Møter

Neste HS møte

21. september 2017 

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

22-23 september 2017

14-15 april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no