Velkommen til Akershus Pensjonistparti

kommuner på østlandet311

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Fylkesstyret i Pensjonistpartiet i PPA ønsker alle medlemmene i Akershus en riktig god jul.

Les leders julebrev  HER

 

Pensjonistpartiet er mot eiendomsskatt. Dette er en usosial og urettferdig skatt som rammer vilkårlig og urettferdig.

I vedlagte artikkel gir leder i Akershus sitt syn på hvorfor PP går så hardt ut mot dette frynsegodet for politikere med prioriteringsvegring.

Les artikkelen

 

Informasjon 21.10.16

okf portrett2 001Denne helga skal det være møter i Hovedstyret og Landsstyret. I tillegg skal det være samarbeidsmøte mellom Hedmark og Akershus Pensjonistpartier på samme sted for å starte opp forberedelsene til valgkampanjen foran stortingsvalget 2017.

For informasjon om disse møtene pluss en del viktige meldinger til lokalpartiene, klikk her.

 

okf portrett2 001Etter innspill fra APP er miljø- og klimapolitikk satt på dagsordenen ved at vi nå skal få en fagperson som kan hjelpe oss med politiske grunnlagsinvesteringer og fakta når det gjelder klima og miljø. Vi må faglig kunne begrunne hvorfor vi mener sånn eller slik og svare konkret når vi blir stilt spørsmål. Synsinger og gode antakelser er ikke nok.

Som inngangsportal for de drøftingene vi kommer til å ha i programdebattene framover, har jeg sett med et lite skråblikk på den situasjonen vi befinner oss i i dag. Jeg håper det kan inspirere lokalpartiene til en heftig debatt om temaet og komme med konklusjoner som vi kan sende over til vår nye klimaansvarlige og vår sentrale prograMKOMITE.

Klikk for å lese artikkelen

 

stortinget0

Opptakten til neste høsts stortingsvalg viser at de små partiene rundt sperregrensen kjemper iherdig for ny representasjon og makt. Høyrekameratene Krf og V truer med å forlate samarbeidsskuta og åle seg inn under AP-rød sfære dersom de ikke får det som de vil, og MDG hopper litt fram og tilbake og spår jordas begravelse om ikke de får det som de vil.

Pensjonistpartiet i Akershus vil "omsorg". Omsorg for de som har minst og som trenger det mest. Unge som gamle. Vi ser at barn og unge misbrukes og mishandles og ønsker makt slik at vi kan få gjort noe med det. Vi ser feilprioriteringer innenfor sykehus- og helsepolitikk og ønsker makt for å bidra til bedring. Prioritere annerledes i rusomsorgen. Osv-osv-osv.

Men mer enn noe annet ønsker vi å bedre livskvaliteten for de som lever sine siste dager, uker og år her på jorda i ufattelig elendighet og ensomhet. De som elsker livet, men lever i smerte og mismot.

Vedlagte historie fra en av våre akershuskommuner, viser en side av omsorgslivet som man bare tror hvis man erfarer det. Dessverre er det altfor mange slike historier i omløp akkurat nå.

Les historien om "Grethe" (klikk)

 

 

stortinget0Styret i APP har startet opp med å gi ut infoblad til tillitsvalgte i fylkespartiet. Hensikten er todelt:

  • Lokalpartiene skal være orienterte om det vi i fylkespartiet holder på med
  • Lokalpartiene skal kunne vedlikeholde egne medlemmer ved å sende ut papirinfo til hver enkelt slik at hun/han føler at de ikke er glemt av partiet så snart kontingenten er betalt

okf portrett2 001Første infoblad ble sendt ut for ca. halvannen uke siden og omhandlet i hovedsak besøket til leder Per Walseth. (Klikk)

Andre infoblad ble sendt ut i dag og omhandler vår målsetting om at vi skal få inn én representant på Stortinget i 2017. Dette er den hovedmålsettingen vi har festet oss mest med for året som kommer. Valgarbeidet vil ta utgangspunkt i samarbeid og samhandling med PP i Hedmark. (Klikk)

Ole Kr. Fiksdal
Leder

 

Ledergruppa i APP (LG) hadde den 02.09.16 møte med leder for Hedmark PP Helge Thommasen som invitert samarbeidspartner.

Leder la fram forslag til høstprogram m/arbeidsfordeling på ulike prosjekt, inkludert en prosjektplan for samarbeidet med HPP høsten 2016/våren 2017. Planen vil bli drøftet på felles samarbeidsmøte/styremøte mellom APP og HPP på møte den 15.09.16.  Hovedsaken er hvordan vi kan/må arbeide sammen for å nå det "hårete" målet om én stortingsrepresentant fra ett av fylkene ved valget i 2017.

På styremøtet den 15.09. er også leder for PP, Per Walseth invitert, og har sagt seg villig til å komme. APP har sendt invitasjon med "bestilling" på hva vi er mest interessert i å få kunnskap om. I hovedsak dreier det seg om hvilke visjoner leder har for PP, og i hvilken grad vi i APP kan støtte opp arbeidet med å få PP opp og fram.
Styret i APP ønsker leder velkommen og er spente på hva som kommer ut av møtet.

Ole Kr. Fiksdal
leder

 

 

 

Akershus pensjonistparti har nå begynt arbeidet med et digitalt arkivsystem og starter opp med e-postene til fylkeslaget sentralt. Her har vi opprettet to hovedadresser:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. E-post til denne adressen administreres av sekretæren som har ansvar for videreformidling til den/de som skal behandle henvendelsen videre

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Dette er den offisielle e-postadressen til APP-skolen, fylkespartiets skoleringsenhet. Her er det leder for APP-skolen som videreformidler/behandler innkomne henvendelser.

I tillegg til de to overfornevnte adressene vil også Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. inngå i arkivsystemet. Her vil leder føre postliste over bevegelser på kontoen og kunne legge fram oversikter.

Postliste for medlemmer av fylkesstyret samt lederne i lokalpartiene, klikk her.

 

I en artikkel på www.tv2.no 11.5. viser overlege og tillitsvalgt John Willy Haukeland ved gastronomisk avdeling ved universitetssykehuset Ullevål en trist side ved samhandlingsreformen.

Årsaken til dette er at etter innføringen av denne reformen skrives pasienter ofte ut før de er ferdigbehandlet. Dette gjør at noen pasienter får et langt mer alvorlig sykdomsbilde og det kan få og får fatale konsekvenser.

Kjell Sandanger -lederAlderspensjonistene har vært med å bygge dette landet møysommelig opp. Så fikk vi tidenes pengebinge på grunn av enorme oljeinntekter. Er vårt samfunn i dag et vaklende byggverk. I dag synes viktige samfunnsstrukturer paradoksalt å ha råtnet på rot. I det følgende er det vist en del eksempler på dette.

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Postadresse         
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Telefon                 
482 54 481

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           

 

 

Møter

Neste HS møte

10-11 juni 2017

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte


Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Leder: Ottar Gjermundnes - Telefon: 97186581 - E-post: ottar.gjermundnes@vabb.no