Mattias Skytters vei 175
1482 Nittedal
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fylkesstyret ønsker velkommen til vår hjemmeside. Den er fortløpende oppdatert med nyheter om de sakene vi er opptatte av og den politikken vi vi står for.

Med gode hilsener fra fylkesstyret

Ole Kr. Fiksdal / leder
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 leder ppa

 pp logo lang medtekst

Våre verdier og politiske kjernesaker

Pensjonistpartiet bygger det politiske arbeid på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.

Pensjonistpartiet har som fremste oppgave å arbeide for trygge levekår og en verdig og positiv livssituasjon for alle.

Pensjonistpartiet vil legge til rette for en trygg og utviklende barne- og ungdomstid

Pensjonistpartiet skal arbeide for tilpasset teoretisk og/eller praktisk opplæring for elever og lærlinger i skole og bedrift

Pensjonistpartiet krever en rettferdig pensjonsreform og at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling som yrkesaktive

Pensjonistpartiet vil at eiendomsskatten fjernes, og at avgifts-systemene tilpasses eldre og aleneboende

Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Pensjonistpartiet vil opprettholde en målrettet distriktspolitikk.

Pensjonistpartiet er imot sentralisering av offentlige etater.

Pensjonistpartiet skal arbeide for en sosial og rettferdig boligpolitikk.

Pensjonistpartiet vil arbeide for at oljeavhengige arbeidsplasser på lang sikt og i størst mulig utstrekning blir erstattet med grønn industri og virksomhet

Pensjonistpartiet i Akershus skal framstå som positivt, attraktivt og målrettet!

stortinget0Styret i APP har startet opp med å gi ut infoblad til tillitsvalgte i fylkespartiet. Hensikten er todelt:

  • Lokalpartiene skal være orienterte om det vi i fylkespartiet holder på med
  • Lokalpartiene skal kunne vedlikeholde egne medlemmer ved å sende ut papirinfo til hver enkelt slik at hun/han føler at de ikke er glemt av partiet så snart kontingenten er betalt

okf portrett2 001Første infoblad ble sendt ut for ca. halvannen uke siden og omhandlet i hovedsak besøket til leder Per Walseth. (Klikk)

Andre infoblad ble sendt ut i dag og omhandler vår målsetting om at vi skal få inn én representant på Stortinget i 2017. Dette er den hovedmålsettingen vi har festet oss mest med for året som kommer. Valgarbeidet vil ta utgangspunkt i samarbeid og samhandling med PP i Hedmark. (Klikk)

Ole Kr. Fiksdal
Leder

 

Ledergruppa i APP (LG) hadde den 02.09.16 møte med leder for Hedmark PP Helge Thommasen som invitert samarbeidspartner.

Leder la fram forslag til høstprogram m/arbeidsfordeling på ulike prosjekt, inkludert en prosjektplan for samarbeidet med HPP høsten 2016/våren 2017. Planen vil bli drøftet på felles samarbeidsmøte/styremøte mellom APP og HPP på møte den 15.09.16.  Hovedsaken er hvordan vi kan/må arbeide sammen for å nå det "hårete" målet om én stortingsrepresentant fra ett av fylkene ved valget i 2017.

På styremøtet den 15.09. er også leder for PP, Per Walseth invitert, og har sagt seg villig til å komme. APP har sendt invitasjon med "bestilling" på hva vi er mest interessert i å få kunnskap om. I hovedsak dreier det seg om hvilke visjoner leder har for PP, og i hvilken grad vi i APP kan støtte opp arbeidet med å få PP opp og fram.
Styret i APP ønsker leder velkommen og er spente på hva som kommer ut av møtet.

Ole Kr. Fiksdal
leder

 

 

 

Akershus pensjonistparti har nå begynt arbeidet med et digitalt arkivsystem og starter opp med e-postene til fylkeslaget sentralt. Her har vi opprettet to hovedadresser:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. E-post til denne adressen administreres av sekretæren som har ansvar for videreformidling til den/de som skal behandle henvendelsen videre

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Dette er den offisielle e-postadressen til APP-skolen, fylkespartiets skoleringsenhet. Her er det leder for APP-skolen som videreformidler/behandler innkomne henvendelser.

I tillegg til de to overfornevnte adressene vil også Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. inngå i arkivsystemet. Her vil leder føre postliste over bevegelser på kontoen og kunne legge fram oversikter.

Postliste for medlemmer av fylkesstyret samt lederne i lokalpartiene, klikk her.

 

I en artikkel på www.tv2.no 11.5. viser overlege og tillitsvalgt John Willy Haukeland ved gastronomisk avdeling ved universitetssykehuset Ullevål en trist side ved samhandlingsreformen.

Årsaken til dette er at etter innføringen av denne reformen skrives pasienter ofte ut før de er ferdigbehandlet. Dette gjør at noen pasienter får et langt mer alvorlig sykdomsbilde og det kan få og får fatale konsekvenser.

Kjell Sandanger -lederAlderspensjonistene har vært med å bygge dette landet møysommelig opp. Så fikk vi tidenes pengebinge på grunn av enorme oljeinntekter. Er vårt samfunn i dag et vaklende byggverk. I dag synes viktige samfunnsstrukturer paradoksalt å ha råtnet på rot. I det følgende er det vist en del eksempler på dette.

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

 

Møter

Neste HS møte

21. september 2017 

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

22-23 september 2017

14-15 april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no