Velkommen til Pensjonistpartiet i Akershus

 

 

drobak1

 

Kontaktliste for fylkesstyret 

 

 Hvorfor stemme Pensjonistpartiet

Programmet for Pensjonistpartiet tar utgangspunkt i at vi skal føre en politikk som verner om et omsorgsfullt samfunn og verdige levekår for alle. Ut fra dette legger vi spesielt vekt på at

  • Alle har et trygt inntektsnivå som gir grunnlag for en verdig levestandard, uavhengig av offentlig bistand
  • omsorgstjenestenes kvalitet og innhold skal sikre den enkelte mulighet for et verdig tilbud
  • rettferdighet i pensjonsreformen med en lønnsregulering på likt nivå med de yrkesaktive blir en politisk forpliktelse
  • miljø- og klimapolitikken har et overordnet mål om ren luft, ren jord og rent vann
  • mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer ikke straffes men gis et effektivt behandlingstilbud

Foranstående lille utdrag av programmet er bare noen hovedsaker vi står for og vil gå inn for. Ikke bare for å ha noen fine ord på et papir, men som vi vil arbeide aktivt med i den kommende perioden.

Jeg vil også få vise til vår blogg www.pp-akershus.info der du vil finne hele programmet samt utfyllende opplysninger om det som er aktuelt i Akershus. Her vil du også finne innmeldingsskjemaet du kan sende oss.

Innmeldingen vil bli sendt over til det lokalpartiet du tilhører, og i løpet av kort tid vil du høre også fra dem.

Da vil jeg på forhånd få ønske deg velkommen som medlem.

okf

Med vennlig hilsen fra PP-Akershus

Ole Kr. Fiksdal
Fylkesleder

 

 .

(Se også vår blogg på www.pp-akershus.info )

 

Forside blogg

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: