Utskrift
Treff: 9738

Styret i Farsund Pp fra 20.01.2014 består av: 

 

Leder                                : Christian Jensen

Nestleder                           : Kirsti Mathisen 

Sekretær                            : Linda Rhode

Kasserer                            : Christian Jensen

Styremedlem                     : Anna Brekne 

Styremedlem                     : Petter Kjølleberg

Styremedlem                     : Magne Abrahamsen

 

Varamedlem                    : Harald Svensvoll

Varamedlem                    : Janette Falkenhaug

 

Revisor                              : Terje Fonn

 

Delegater til Fylkesårsmøtet i Vest-Agder Pensjonistparti

Christian Jensen, Petter Kjølleberg, Anna Brekne