K5

I vårtvalgprogram uttalt vi om kommunestruktur: "Lillesand klarer seg godt alene. Leder og nestleder deltok i flere folkemøter, og med en rekke avisinnlegg i kampen mot at Lillesand skulle bli endel av en storkommune. Folkeavstemmingen 6.juni viste a vårt standpunkt hadde gehør i befolkningen. 66% stemte NEI til fusjon

 

Dovre

I forbindelse med Dovre-utbyggngen fremmet vi et tilleggsforslag om at sykehjemsplasser og omsorgsboliger skulle prioriteres. Dette ble vedtatt.

 

Salg Kollers jorde

Vi fremmet forslag om at salget skulle stilles i bero inntil ny sentrumsplan var vedtatt. Forslaget ble enstemning vedtatt.

 

Delegering

Posisjonen vedtok at formannsskapet ansetter kommunalsjefer. To tilleggsforslag fra oss ble enstemning vedtatt:"Saker med prinsipielt innhold legges fram til politisk behandling", og "Ventelister innen pleie- og omsorg innarbeides i tertialrapporten og settes opp mot kommunens kapasitet mht. langtids- og korttidsplasser".

 

KUAS

Enstemnig bystyrevedtak om at KUAS legges ned.

 

Skolestruktur Brentemoen skole beholdes som sentrumsskole. Borkedalen og LUS bygges ut for å møte økning i elevtall.

 

Styret 2017

 

Leder

Arnt Helleren 97 14 19 27 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

Kasserer

Thor Olav Govertsen 91 52 83 32 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

Styremedlem

Leiv Per Olsen 48 13 97 89 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

Styremedlem

Konrad Maløen 97 51 10 30 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no