Utskrift
Treff: 1803

kulturskolen jpgKulturskolen skal flyttes fra dagens lokaler i Kongens gate og inn i det nye kulturkvartalet på Silokaia. Mellom Kilden og den planlagte Kunstsiloen kommer Kristiansands nye kulturskole. «Den skal bli Norges beste». Selve bygge kostnaden er beregnet til henholdsvis 282 eller 344 millioner, på toppen kommer 40–50 millioner kroner i tomtekostnader, prisstigning, brukerutstyr og kunstnerisk utsmykning. Det har hastet å få vedtatt kulturskolen innen sommeren for å kunne samkjøre dette byggeprosjektet med Kunstsiloen. Prosjekteringen skjer til høsten, og det er antatt at man sparer mellom 28 og 42 millioner kroner på samkjøring.

Kunstsiloen skal etter planen ferdigstilles i 2021, men om kulturskolen bør ferdigstilles parallelt eller ett til to år senere vil forprosjektet svare på. Ved å plassere kulturskolen som nabo til Kilden Teater og Konserthus og Sørlandets Kunstmuseums nye Kunstsilo, vil Silokaia bli Kristiansands nye kulturkvartal og dette kan skape svært positive synergier for institusjonene, aktiviteter, brukere og byen. Med økt publikumstilstrømning er det mulig med utvidete åpningstider, flere arbeidsplasser og det gir potensielt et driftsgrunnlag for kaféer og lignende som ytterligere kan øke områdets attraktivitet. Hovedspørsmålet er imidlertid om Kristiansand kommune har råd til å bygge ny kulturskole på Silokaia omtrent samtidig med Kunstsiloen i 2020/2021? I vedtatt handlingsprogram 2018-2020 er kommunens netto lånegjeld om lag 150 mill. kr under lånetaket når vi kommer til 2020. Det er også varslet økte kostnader på flere planlagte og igangsatte prosjekter, blant annet skolestrukturen i midtre Vågsbygd, som vil øke gjeldsbelastningen på bykassen. I vedtatte økonomiplaner for kommunene i Nye Kristiansand fremgår det at gjelden i både Søgne og Songdalen øker betydelig. I vedtatt handlingsprogram for Søgne gamle prestegård Kristiansand er det innarbeidet en bevilgning på 20 mill. kr i 2019 og 30 mill. kr i 2020 til byggingen av ny kulturskole. En økning av bevilgning på 250 mill. kr er etter min vurdering vanskelig å innpasse uten betydelig omprioriteringer på investeringssiden eller vesentlig bidrag fra drifts- og eller kapitalfond. Det er politisk vedtatt at gjeldstaket til Kr.sand kommune skal sprenges i 2019. Bygging av Kunstskolen og mer penger til investering i Kunstsiloen er nok den mest nærliggende forklaringen. Spørsmålet til slutt blir om vi er villige til å sprenge gjeldstaket for nok et nytt Kulturbygg. Bygget vil både på drift og investering legge beslag på enorme faste driftsutgifter på Bykassa i mange år fremover. Vi har ikke penger til å bygge nytt sykehjem på Rona til ca 100 millioner kroner før i 2025, men vi kan bruke 330 millioner på en ny Kulturskole. Hva med Søgne Kulturskole (Søgne Gamle Prestegård ) kan ikke den brukes ? Bygging av ny Kulturskole bør avsluttes og forskyves ut i tid. Den dagen vi har penger på bok og gjelden er godt nedbetalt kan saken tas opp igjen.

Nest Leder Kr.sand Pensjonistparti

Eivind Larssen