Utskrift
Treff: 2972

Pp ny logo skalert                      Vår visjon.

      Vi har tro på menneskets skaperevne, krativitet og ansvarsfølese. Mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnalget til våre etterkommere.Kristiansand Pensjonistpartiet vil gi frihet til alle våre borgere i samfunnet vårt.

Pensjonistparti  vil jobbe for at innbyggerne i fylket får gode økonomiske vilkår , trygg oppvekst, et tilfredsstillende og godt utbygd helsetilbud og frihet til selv å kunne velge hva slags tilbud som passer best for en selv og sine nærmeste. Kristiansand Pensjonistparti vil at den økende fattigdommen i Norge til livs. 

Våre hovedsaker.                     

 

Pp logo kun det grønne 1Et betre liv uten fattigdom

Kristiansand Pensjonistpartiet vil jobbe for et leve dyktig voksende næringsliv på Sørlandet.  Vi er opptatt av å lage gode rammer betingler for vekst,utvikling og rundervirksomhet for alle deler av næringslivet. Det er politikernes ansvar å utforme langsiktige og gjennomtenkte løsninger. Arbeid er løsningen mot et samfunn der fattigdom kan komme til livs. 

Pp logo kun det grønne 1Rett til utdanning og arbeid.  

Kristiansand Pensjonistaprti har et mål  om at utdanningen skal gi like muligheter for alle, og være den viktigste arenaen for sosial utjevning for alle elver. En fullført utdanning skal gi rett til læreplass med offentlig støtte. Kristiansand Pensjonistparti ønsker at alle inntekt eks. arbeidsavkalringpenger ol skal beregnes som inntektsgivende arbeid.       

 

Pp logo kun det grønne 1Helse-Trygghet og Vern om de svake.

Kristiansand Pensjonistaparti for økte bevilgninger til investeringer og vedlikehold og finne  helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering av sykehjem. Kristiansand Pensjonisparti vil lovfestet rett til sykehjemsplass uansette inntekt.Omsorgslønn for de som vil ha sine kjøre i privat pleie har krav på omsorgslønn fra de offentlige   

 

Pp logo kun det grønne 1Klimamål-miljø-Vei. 

Kristiansand Pensjonistapartiet  vil prioritere klimatiltak som gir størst mulig positiv effekt på klimaet i forhold til kostnadene.Vi ønsker at El biler og andre nullutslips biler skal være fritatt MVA og bompenger. Vi vil at at bompenger, rushtids avgift og vei prising ikke skal gå til  finansiering av riksveier.

 Demografi-Invandring.Pp logo kun det grønne 1

Pp logo kun det grønne 1 Region Agder.

Norge og verden har opplevd en enestående vekst i befolkningen de siste hundre årene, og det er en fase som nå går mot slutten. Før eller siden må vi ende opp med demografisk nullvekst – at befolkningen i snitt og over tid verken øker eller avtar. Aldri har vi vært flere på kloden og aldri flere mennesker vært velstående, friske og utdannede. Den absolutte fattigdommen minker. Men hvis vi ikke vokter oss, kan disse enorme fremskrittene rever Kristiansand Pensjonistparti vil ha en restriktiv invandrings politikk der målet er å opprettholde en god og stabil demografi.

Region-Agder vil bli landets sørligste region. Avstanden til det europeiske kontinentet er kort over Skagerrak. Dette vil  gjenspeiles i regionens posisjon som landets ledende eksportregion og som Norges naturlige port for turister som kommer sjøveien til Norge. Å utvikle en sterk og samlet region som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling er hovedmålet for Kristiansand Pensjonistparti i årene fremover.