Utskrift
Treff: 11371

  Kutt bobil avgiften til halvparten.

Her tidlig i sommer/vår stor turistsjefen fram og fortalte om store vyer for turismen i Farsund kommunen.Inntektene skulle bli formidable 800.000,00. Fantastisk flotte tall.Hvordan har det så gått med resultater i forhold til prognoser??Totalen kjenner ikke jeg til, men ut fra det jeg har observert fra min godstol (kjempeutsikt ned i Strånna/Borshavn. Også det jeg har fått kjennskap til gjennom andre velinformerte kilder, så synes målet å være langt unna. (Kanskje turistsjefen kunne  opplyst oss om det??)Samme informant kunne opplyse meg om at det i månedene juni, juli og august hadde vært under halvparten, 49,53 %, så mange bobiler i år, som samme tid i fjor,nemlig 368 mot 743 (i fjor). Dersom alle bilene har betalt for seg (enkelte kan ha kjørt før kontrollen kommer), så har inntektene fra bobileriBorshavn ”skrumpet” inn til kr. 73.600,-.( 368 x 200 kr. ) Det er i mine tall ikke tatt hensyn til båtanløp, men det utgjør et beskjedent antall i Borshavn. Da må der ligge store inntekter andre steder???Dette er bare ”parkeringsavgift”. Hva med det andre som følger med -  kiosk og butikk?? 375 færre biler tilsvarer ca. 750 gjestedøgn. Det er Mye det!! ”Sommerinntekt” som gjør at virksomhetene har noe å ”flyte” på i ”tørre” vintermåneder har blitt borte – Jeg vet ikke hva en skal kalle slikt for??Før avgiften blei innført, var det i mai 2013 hele 228 bobiler, mot 132 i 2012. En flott stigning, noe som kunne bære preg av og løfte om,  at ”turistarbeidet” hadde båret frukter. Så forsvinner det alt som ”dogg for solen” Så brått og brutalt forsvinner alt. Trist – Nitrist for en kommune som vil markedsføre seg som en ”turistkommune”!!Så ordfører, jeg er djupt uenig med deg i at dette bør fortsette (ref.FA.). For å si det, som det heter i leken: ”Jeg tror, jeg vet, jeg er forvisset om, at ----” det vil være lurt å snu: Kutt i alle fall ned til halve beløpet, 100 kr.

Petter Kjølleberg.  

Leder Farsund Pensjonistparti.

4.kand. på Stortingslista.