Utskrift
Treff: 4031

BystyresalenPensjonistpartiet har valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne. Vi deltar aktivt i samarbeidet i opposisjonen, Høyre, FRP og Pensjonistpartiet. Vi føler at våre saker og synspunkter kommer fram på en god måte. Vi er spesielt opptatt av spørsmål knytta til helse- og omsorg