Vest-Agder er inndelt i 15 kommuner, fem bykommuner og ti landkommuner. Før de omfattende kommunesammenslåingene i 1964, var det hele 40 herreder og bykommuner i fylket.

Dagens kommuner og grenser:

VestAgder-kommuner

 

Kommunereformen, med virkning fra 1. jan. 2020, medfører at kommuner slås sammen:

Lyngdal og Audnedal; Mandal, Marnardal og Lindesnes samt Kristiansand, Songdalen og Søgne.

Fylket vil da bestå av 10 kommuner.

Ønsker du nærmere informasjon om Vest-Agder kan du besøke Wikipedia......

I Aust-Agder har vi i dag tre lokallag, i Lillesand, Grimstad og Arendal.

Dessuten er det et fylkeslag med eget styre. Partiet har etter siste valg to

representanter i kommunestyret i Lillesand , en i Arendal og en representant

i Fylkestinget .

Ledere i lokallag/fylkesparti er følgende:

Lillesand: Arnt Helleren      : 

Grimstad: Finn Gustavsen   : 

Arendal:  Knut Arne Tveiten:       

Fylkespartiet: Jon Lindset   :

Velkommen til Farsund (Foto:flickrcc.net)

farsund 5 flickrcc net

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: