pp logo lang utentekst

Kommuner i Agder 30
Kommunelag fra PP   6

 

Hovedmål for perioden mars/september 2019

En god valgkamp, og beholde alle representanter i kommunestyrene og helst øke.

 

Måloppnåelse i perioden:

Valgkampen i Agder har gått fint. Størst tyngde har det vært i Arendal, Lillesand 

og Lindesnes, hvor vi har hatt flest folk.

Vi har vært med på de messer som vi syntes var hensiktmessig. Det var våre

folk lokalt som gav beskjed om hva de mente vi burde delta på, og vi fulgte

deres råd. I  gamle AustAgder ble det kjørt ut 20000 ex av fylkesprogrammet,

I VestAgder knappe 6000 pga av problemer med å få programmene dit.

 

Innvalgt for perioden 2019 - 2023.

Lindesnes 0    
Farsund 0    
Kristiansand 1 Kari Bertelsen  
Lillesand 2 Arnt Helleren Agnete F. Knudsen
Arendal 1 Ingebjørg Godskesen  
Agder fylke 1 Ingebjørg Godskesen  

Vi har allerede fått et godt sammensveiset fylkestyre i Agder. Vi ble opprettet

i fjor høst, og har folk i styret fra hele Agder. Det er en styrke.

 

Antall styremøter: 5

Vi har behandlet politikk som ble tatt opp i Aust-Agder fylkesting, pga vår

representant Harald Alsvik.

Det ser ut til at vi vil få en representant som vil kunne jobbe på heltid for

Pensjonistpartiet i Agder. Da er oppbygging av organisasjonen i fremste

rekke for arbeidet. Vi har som mål å ha mellom 10 - 15 lokallag i Agder

ved valget i 2023. I år hadde vi 5 lag som stilte liste, og ett lag som ikke

fikk liste på plass.

 

Ingebjørg Godskesen

Fylkesleder

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: