Nina     

Jeg sitter her og gremmes over den utviklingen som er her i samfunnet vårt.

Ja, jeg er politiker, men jeg er faktisk et medmenneske med hjerterom for våre egne ungdommer

som sliter med psykiske problem. Åpne hjertet og hjemmene deres for våre nye landsmenn sier

regjeringen (herunder Erna og Janne) Hvor mange har de tatt inn i hjemmene sine?

 

Innvandrerne som tas inn hit til landet får omsorg, selvsagt er det en belastning for de trenger hjelp

til de psykiske problemene etter det de har gjennomgått.. Senskader kan jo komme ... Jeg ser den,

men hva med våre egne ungdommer? Hvor er hjelpen de har behov for når de trenger den? Jo en

eviglang kamp med Nav..

Hvor er hjelpen til å forholde seg til dette organ?

Psykiske problemer blant våre egne ungdommer er faktisk et problem i samfunnet vårt. Jeg har selv

sett dette problemet på nært hold og blir stadig mer overrasket og irritert over hva barnevern og

offentlige etater svarer. Ja, jeg ser vedkommende trenger hjelp, men dessverre faller vedkommende

mellom 2 stoler, pga at her er det behov for langvarig hjelp. Siden vedkommende er ungdom nå, vil

personen være voksen NÅR OG HVIS behandlingsperioden er over.. Derfor kan vi ikke hjelpe. Makan!!!

Og hva så? Skal ungdommen gå til grunne på grunn av dette?

Nedleggelse av psykiatriske tilbud skjer over en lav sko. Ser vi ikke at her må tilbudet økes og

tilrettelegges for våre egne? Hvor mange hjem eller institusjoner har vi i lokalsamfunnet vårt?

Det er ikke nok å tilby medisinering og samtale med ARA eller ABUP en gang i måneden. Kreftpasienter

eller barn/ ungdom med alvorlige sykdommer får et behandlingstilbud tilrettelagt for seg. Men Psykiske

sykdommer er også en alvorlig sykdom!! Er det fordi dette skal mørklegges? For meg er disse

sykdommene likestilte!

La oss stikke fingeren i jorda og innrømme at ja, her er det er mørketall som må frem i lyset!

Med hilsen Nina M Bie, førstekandidat for Pensjonistpartiet

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: