Programforslag

Programkomitè i Pensjonistpartiet er valgt og er i gang med arbeidet med nytt sentralt program.
I den forbindelse ønsker programkomiteen innspill fra dere ute i partiorganisasjonen.

Programmet må være ferdig slik at det kan vedtas på landsmøtet i 2020.

Medlemmer i programkomiteen er:

      

Ingebjørg Godskesen  Politisk Nestleder  

Kurt Hæggernæs.        Vestland,           

Torbjørn Kvam,           Trøndelag            

Svein Sørli,                   Viken                

Helge Thomassen        Innlandet            

Vara                   

Ole Kristian Fiksdal     Viken                  

                           

Vi skal snart ha vårt konstituerende møte og ber dere komme med innspill til det nye programmet innen 10. november.  Innspill sendes til

Mvh

Ingebjørg Godskesen

Politisk Nestleder

                           

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: