Nei til Bompenger du er bomringetDe som snakker varmt om bompenger bruker det at du kan skrive det av på skatten når det er jobb relatert, men har du tenkt på hva det gjør med din alderspensjon? Alt du skriver av på skatten er fratrekk på din inntekt, mindre inntekt = mindre pensjon!

Vil vi understreke at vi er IMOT bompengefinansierte veiløsninger. Vi mener at staten tar inn så mange bilrelaterte avgifter at de må bruke disse inntektene, i sin helhet, til å finansiere veinettet. 

Nei til Bompenger du er bomringetDet fremsatte forslaget om å erstatte Bompenger med en GPS-sender, vil være urimelig og urettferdig for store grupper av befolkningen. Bare og komme på ideen, viser stor kreativitet. Hva med personvernet når vi skal overvåkes på denne måten?

I Norge har vi tatt i bruk hele landet, og slik ønsker vi at det skal være fremover. Det vil si at en slik endring i avgiftsinnkrevingen, vil gå hardest ut over folk som bor i distriktene, som er totalt avhengig av egen bil og som har særdeles dårlige kollektivalternativer.   Mange bor slik til at de ikke er i nærheten av eller bruker de veier som i dag belastes med bompenger. De vil da plutselig måtte begynne å betale bompenger på veier de vel aldri eller særdeles sjeldent vil benytte seg av. Dette er uhørt.

Befolkningen har blitt bomringet, setter man det på spissen så er det en bom hvor enn du skal. Dette er utfordrende for mange, spesielt de med lave inntekter og de med høyt aktivitetsnivå. Utgiftene bommene med fører vil redusere det sosiale livet til mange og det skaper ensomhet.

De som snakker varmt om bompenger bruker det at du kan skrive det av på skatten når det er jobb relatert, men har du tenkt på hva det gjør med din alderspensjon? Alt du skriver av på skatten er fratrekk på din inntekt, mindre inntekt = mindre pensjon!

På de ekstreme områdene kan utgifter bli 40-50000 kr i året som skrives av. Vil du regne på hva fradrag på 46 000 kr i året av gjør for din pensjon?

Vi ønsker hverken å ha GPS- eller Bompengefinansierte veier.   Derfor foreslår vi at veier skal bli finansiert av de bilrelaterte avgifter vi allerede betaler inn, slik at vi ikke må betale veiene flere ganger.

Det vil ikke bli flere eller høyere bompenge avgifter med Pensjonistpartiets stemmer!

Med vennlig hilsen

Tone Coucheron

Partileder

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: