Et hjerte for PP

 

Nå er det valg og vi går inn i 4 nye år med nytt bystyre/kommunestyre/fylkesting og da er det å håpe at disse vil bli sammensatt slik at de prioriterer lovpålagte oppgaver. Pensjonistpartiet ønsker å øke grunnbemanningen i omsorgstjenesten, for å gjøre livet lettere både for de som mottar hjelp, og for de som gir hjelp. 

 

Et hjerte for PP 

Vi vet at dersom bemanningen er større, vil det gi stabilitet og forutsigbarhet for de som er avhengige av hjelpen. Men – like viktig er det at de ansatte har en arbeidsdag som gjør at de ikke sliter seg ut, og at det blir tatt inn vikarer når noen er syke. Dersom dette ikke er eller blir en realitet, vil det gå ut over både brukere, pårørende og de ansatte.

Pensjonistpartiet vil også prioritere kjøkkenet på institusjonene, slik at kokken kan komme tilbake å lage trivsel med god matlukt i korridorene. Vi vet at det øker matlyst og livsglede, og det fortjener både unge og eldre som bor på institusjon.

Kommunene trenger IKKE å ta inn eiendomsskatt for å få en god skole eller en god eldreomsorg. Med de inntekter kommunen får, både fra staten og i form av andre inntekter så som skatt, - må vi prioriterer og sette tæring etter næring. Da er det de lovpålagte oppgavene som SKAL ha 1. prioritet.

Pensjonistpartiet vil prioritere omsorg og skole, som er lovpålagte oppgaver, fest og moro må komme når både omsorg for unge og eldre samt skole er på plass.

Pensjonistpartiet vil beholde sykehusene med akuttberedskap. Pasientene må få den behandling de trenger, når de trenger det. De skal fraktes så kort som mulig, når det står om minutter.

Ingebjørg Godskesen

Politisk nestleder

Pensjonistpartiet

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: