Utskrift
Kategori: Forside

Harald FStadig hører vi at: «de fleste har det bra», «de fleste greier seg godt»

Gjentatte ganger sier finansministeren: «De fleste eldre har god råd».
Men det er ikke «de fleste» som er problemet. Det er de andre, det er de som ikke har god råd, de som mottar minstepensjon på 13.000 i måneden, bor alene, har bil, hus utgifter, forsikring, skal kjøpe klær og mat. Det er 180.000 av dem. Minstepensjonistene, altså.

 

De har ikke god råd. De lever under EUs fattigdomsgrense, Men finansministeren ser ikke disse. Han ser bare «de fleste».

Dersom det er sant at de fleste greier seg godt, da er det slett ikke dyrt å sørge for at

 «de andre» får det mye bedre enn nå, at de slipper stempelet «fattig».

Kunnskapsministeren sier at ..» de fleste skolebarn blir ikke mobbet»..

Altså er det ikke et stort problem.

Men et stort mindretall blir mobbet. Det er de som er problemet, det er de som har problemer. I og med at de er så få, skulle det ikke være så dyrt å gjøre noe med det.

Statsministeren sier at …» de fleste som bor på sykehjem, har det bra, og de har et verdig liv…»

Det er sikkert rett, men det hjelper ikke de som ikke er «de fleste». Det hjelper ikke de som ikke får komme opp om morgenen, det hjelper ikke de som blir, bevisst eller ubevisst, feilmedisinert. Det hjelper ikke de som blir nødt til å ta til takke med den behandlingen de får, selv om det ikke alltid er en verdig behandling.

Barneministeren sier at..» de fleste barn har et godt liv. At i de fleste tilfellene gjør barnevernet en god jobb»…

Da skulle det være lett å hoste opp nok penger til at « de andre» får det godt og trygt.

Forsvarsministeren sier at..» de fleste som kommer heim etter  krigs tjeneste i utlandet, greier seg godt..»…

Hvorfor får ikke da de andre, de som sliter med angst, selvmordstanker og stoffmisbruk etter oppholdet, hjelp? De fleste greier seg jo.

Helseministeren sier at ..» de fleste som får en livstruende sykdom, som kreft, blir helbredet. De fleste får også behandling innen rimelig tid.

Men «de andre» dør. Ministeren sier jo at de er få, og dermed skulle det ikke være uoverkommelig å sette inn ressurser der…

Slik kunne jeg holde på i det uendelige.

Vi har fått et samfunn av « de fleste». Og det er, i dobbel forstand, livsfarlig.

De som sitter i lenestolen foran TVn blir lett lurt til at alt er såre vel. De glemmer at det er de som er få, som er problemet. Og det er de som har problemer.

I tillegg sier ministrene at de har bevilget uhorvelig store beløp. Og da så.

Men de store beløp går stort sett til «de fleste». Det er det som synes, det er det som gir flest stemmer ved valg. De som sitter nederst ved bordet har ingen stemme, selv om de har stemmerett. Og så utgjør de ikke flertallet.

Hva gjør man med dette? Hvordan skal vi strekke fram ei hand til minstepensjonisten, mobbeofferet, de som har et uverdig liv på sykehjem, de som blir dårlig behandlet av barnevernet…?

Pensjonistpartiet har dette som post nr. 1. Selv om det er politisk parti på lik linje med andre politiske parti, setter vi spesielt søkelys på «de andre», de som ikke blir titulert som «de fleste».

Men Pensjonistpartiet er et lite, ubetydelig parti, sier du vel.

Partiet er lite, men kan  bli størst. Grunnfjellet vårt, pensjonistene, er på om lag 1,3 millioner personer.

Dersom hver 3. pensjonist stemmer på Pensjonistpartiet, vil partiet ha 40 representanter på Stor tinget!

Dersom ALLE pensjonister stemmer slik, vil Pensjonistpartiet ha rent flertall på Stortinget!

Pensjonistene sitter med enorm makt:
«Glem ditt gamle parti-

Det har glemt deg»

Harald Fagervold

 Pensjonistparti i Indre Fosen