Utskrift
Kategori: Forside

Bompenger


Pressemelding fra Hovedstyret januar 2019.


Pens
jonispartiet blir alltid forundret over kreativiteten til å finne på nye avgifter til staten. Det nytter lite å lempe på avgifter på nye dyre biler, når et fåtall av befolkningen ikke har anledning til å kjøpe dem uansett. Da blir avgiftsletten for de som har god råd, og ikke for den vanlige mann i gata.

Først vil vi understreke at vi er IMOT bompengefinansierte veiløsninger. Vi mener at staten tar inn så mange bilrelaterte avgifter at de må bruke disse inntektene, i sin helhet, til å finansiere veinettet. 

Det fremsatt forslaget om å erstatte BOMpenger med en GPS-sender, vil være urimelig og urettferdig for store grupper av befolkningen. Bare og komme på ideen, viser stor kreativitet. Hva med personvernet når vi skal overvåkes på denne måten?

I Norge har vi tatt i bruk hele landet, og slik ønsker vi at det skal være fremover. Det vil si at en slik endring i avgiftsinnkrevingen, vil gå hardest ut over folk som bor i distriktene, som er totalt avhengig av egen bil og som har særdeles dårlige kollektivalternativer.   Mange bor slik til at de ikke er i nærheten av eller bruker de veier som i dag belastes med bompenger. De vil da plutselig måtte begynne å betale bompenger på veier de vel aldri eller særdeles sjeldent vil benytte seg av. Dette er uhørt.

Barnefamilier er en gruppe som 

Vi ønsker hverken å ha GPS- eller Bompengefinansierte veier.   Derfor foreslår vi at veier skal bli finansiert av de bilrelaterte avgifter vi allerede betaler inn, slik at vi ikke må betale veiene flere ganger.med en slik ny avgifts vri, også vil bli hardt rammet, og det vil vi i Pensjonistpartiet ikke være med på.

Ingebjørg Amanda Godskesen

Politisk Nestleder
Pensjonistpartiet