Utskrift
Kategori: Forside
Dagfinn Wiik portrett
 
 
Med bakgrunn i Norges aksept av FNs migrasjonspakt ønsker hovedstyret i Pensjonistpartiet å kunngjøre at de er imot å slutte seg til avtalen.
 
FNs migrasjonspakt er ikke juridisk bindende men forplikter moralsk til å myke opp reglene for migrasjon/innvandring og Pensjonistpartiet mener det er heller nødvendig å signalisere innstramminger.
For å komme i posisjon til innstramminger vil vi ta en debatt innad i partiet om vi bør gå for endringer/reforhandling av EØS avtalen.
Vi stiller spørsmålet om det er på tide å slutte å inndele Norsk politikk i sentrum, høyre og venstre og heller snakke om for eller imot globalisering.
Pr i dag er alle politiske partier i Norge for globalisering ved å godta EØS avtalen i sin nåværende form med de derværende begrensninger i selvråderetten.
 
Vestnes 17.12.2018
Dagfinn Wiik
Medlem av HS/LS/innvandringspolitisk talsperson.