Dagfinn Wiik portrett
 
 
Med bakgrunn i Norges aksept av FNs migrasjonspakt ønsker hovedstyret i Pensjonistpartiet å kunngjøre at de er imot å slutte seg til avtalen.
 
FNs migrasjonspakt er ikke juridisk bindende men forplikter moralsk til å myke opp reglene for migrasjon/innvandring og Pensjonistpartiet mener det er heller nødvendig å signalisere innstramminger.
For å komme i posisjon til innstramminger vil vi ta en debatt innad i partiet om vi bør gå for endringer/reforhandling av EØS avtalen.
Vi stiller spørsmålet om det er på tide å slutte å inndele Norsk politikk i sentrum, høyre og venstre og heller snakke om for eller imot globalisering.
Pr i dag er alle politiske partier i Norge for globalisering ved å godta EØS avtalen i sin nåværende form med de derværende begrensninger i selvråderetten.
 
Vestnes 17.12.2018
Dagfinn Wiik
Medlem av HS/LS/innvandringspolitisk talsperson.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: