Utskrift
Kategori: Forside

Pressemelding fra Hovedstyret i Stavanger 19.-20.november:tigging

Pensjonistpartiet er imot tigging, og er derfor for et tiggerforbud i alle kommuner. Vi hører stadig at det er bakmenn som styrer de fleste tiggere som vi ser i dag. Det er organisert kriminalitet, og misbruk av andre menneskers vanskelige situasjon. Pensjonistpartiet tror det vil være til det beste for de som tigger, at det er et tiggerforbud.  Dermed kan ikke bakmenn utnytte andre personer for selv å tjene penger på dem.