Utskrift
Kategori: Forside

Pressemelding fra Hovedstyret i Styavanger 19.-20.november:

Det har i den senere tid vært stor debatt om abortspørsmålet. Pensjonistpartiet er enig i loven slik den er i dag, med unntak av fosterreduksjon av friske foster. Vi mener at et slikt inngrep også kan skade det fosteret som skal leve opp, og at det i slike tilfeller kan forekomme utvelgelse av kjønn. Det mener vi er uheldig. Vi vet også at de fleste tvillinger eller trillinger har tettere bånd enn søsken flest, og mener også av den grunn at fosterreduksjon på friske fostre ikke bør forekomme.