Pressemelding fra Hovedstyret i Styavanger 19.-20.november:

Det har i den senere tid vært stor debatt om abortspørsmålet. Pensjonistpartiet er enig i loven slik den er i dag, med unntak av fosterreduksjon av friske foster. Vi mener at et slikt inngrep også kan skade det fosteret som skal leve opp, og at det i slike tilfeller kan forekomme utvelgelse av kjønn. Det mener vi er uheldig. Vi vet også at de fleste tvillinger eller trillinger har tettere bånd enn søsken flest, og mener også av den grunn at fosterreduksjon på friske fostre ikke bør forekomme.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: