Vindusposten 2 18 liteSå er endelig høstens medlemsblad ferdig. Bladet vil denne gangen både bli sendt ut pr. mail til de som har mailadresse og de øvrige vil få dette heim i sin postkasse. Du kan alt nå lese bladet ved å klikke på bildet til venstre. Hele filen er 1,82 MB.

Dette høstnummeret har bidrag fra de fleste fylkene partiet er representert. Du finner mye aktuelt stoff og en del dreier seg om valget til neste år.

Les bladet digitalt ved å klikke på bilde til venstre. 

Ved å klikke her finner du også oversikt over tidligere utgivelser som er lagt ut på web.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: