bragernes torg illustrasjon 2 2


Partileder i Pensjonistpartiet Tone Coucheron blir å treffe på Bragernes torg i Drammen lørdag 22. september. Med seg har hun politisk nestleder Ingebjørg Godskesen og organisatorisk nestleder Leif Wikstad. Her vil du kunne stille partiledelsen spørsmål direkte.

 

I Buskerud er det verken fylkeslag eller noen lokallag. Ledelsen i Pensjonistpartiet håper på at noen er villige til å bidra til å få etablert lag i fylket. Møt opp og få svar på spørsmål du lurer på.

 

Partileder                         Politisk nestleder     Organisatorisk nestleder

Tone Coucheron             Ingebjørg Godskesen     Leif Wikstad

Tone Coucheron        Ingebjørg Godskesen       Leif Wikstad

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: