bragernes torg illustrasjon 2 2


Partileder i Pensjonistpartiet Tone Coucheron blir å treffe på Bragernes torg i Drammen lørdag 22. september. Med seg har hun politisk nestleder Ingebjørg Godskesen og organisatorisk nestleder Leif Wikstad. Her vil du kunne stille partiledelsen spørsmål direkte.

 

I Buskerud er det verken fylkeslag eller noen lokallag. Ledelsen i Pensjonistpartiet håper på at noen er villige til å bidra til å få etablert lag i fylket. Møt opp og få svar på spørsmål du lurer på.

 

Partileder                         Politisk nestleder     Organisatorisk nestleder

Tone Coucheron             Ingebjørg Godskesen     Leif Wikstad

Tone Coucheron        Ingebjørg Godskesen       Leif Wikstad

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: