Tusenlapper

Etter trygdeoppgjøret 24 mai skriver Dagbladet: Årets trygdeoppgjør er et hån mot pensjonistene. For fjerde året på rad reguleres pensjonene lavere enn lønnsveksten. En pensjon på 250 000 kroner i 2014 har tapt kjøpekraft tilsvarende 24 000 kroner i perioden 2015-2018.

Som partileder lovet Siv Jensen å få slutt på underreguleringen av pensjonene, som hun kalte et «ran»

Som finansminister har «pensjonsraneren» Siv Jensen foreslått underregulerte pensjoner hvert år. Det er noe med liv og lære.

I samme periode er det gitt store skattekutt til de med høy inntekt. Med inntekt på 5 mill. blir skatten redusert med 150 000 kroner. Med høye ikke arbeidende formuer gis det også store skattefradrag. Den økonomiske eliten mates etter vår og manges mening med urettferdige fordeler, mens trygden og velferden til folk flest ofres.

Samtidig som pensjonistene mister kjøpekraft økes mange avgifter. Ordinære avgifter er økt med 6.6 milliarder, elavgiften er økt, drivstoffavgiftene er økt og pendlerfradraget er kuttet. Samtidig kommer alle bompengene på en rekke nye veier. I perioden er det også innført ny flyseteavgift. Pensjonsreformen er moden for revidering, det er høyst urettferdig at pensjonistene stadig skal sakke akterut. Det er folk som har jobbet lenge, mange i 40-50 år, de har vært med på å bygge om den velferden vi har i dag, en trygg økonomisk alderdom er viktig og rettferdig for de som har et langt arbeidsliv bak seg.

Solen skinner på norsk økonomi, et moderat lønnsoppgjør samtidig med uventet inntekter på 600 millioner fra oljefondet gjør at Siv smiler. Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge stiger fra 1.9 prosent i fjord til 2.6 prosent neste år. Ledigheten synker fra 4.2 prosent til 3.7 prosent. Med andre ord, det ser lyst ut for Norsk økonomi. Det er mange som stikker dype sugerør i statskassen vår, vi er flinke til å dele ut mye penger, men det å la våre egne få et rettferdig pensjonssystem syntes vanskelig. Vi i Pensjonistpartiet vil alltid arbeide for et rettferdig pensjonssystem.

Eirik RossEirik Ross

Leder for Pensjonistpartiet Kongsvingerpp logo lang medtekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: