File0158Ottar Gjermundnes:

Som nyvalgt leder i Pensjonistpartiet, beklager jeg at påny er pensjonistene blitt salderingsposter på de bedre stiltes alter. Som den eneste gruppe i landet, og den største, har vi fått negativ inntektsutvikling.
Vi kan stille spørsmålet: Hvorfor vil Stortinget at vi pensjonister trenger mindre penger hvert år for å leve enn de øvrige i samfunnet. Hvorfor vil våre folkevalgte at hvert eneste år siden 2007, skal pensjonistene bo litt dårligere hvert år, spise litt mindre, ha mindre penger til tannhelse og så videre. Og – dette akkumuleres for hvert år.

Går vi videre på denne tanken. Ved at vi i alle år har betalt inn
vår skatt, har vi jo betalt inn til vår pensjon, hvilken rett gir det
våre folkevalgte til å si at du får ikke den pensjonen du har krav
på, er det fordi de skal sikre sin pensjon. Man kan jo lure.

Er det en bevisst handling for å skaffe større forskjeller i Norge?
Nei det kan jeg selvfølgelig ikke tro. Dagens regjering sier de er
mot forskjeller, allikevel øker forskjellene hvert år. For at
forskjellene ikke skal sees så mye, øker man fattigdomsgrensene,
og reduserer dermed statistikken.

Nå nærmer det seg et valg, og der ser vi kampen om stemmer.
De politiske partiene  jobber febrilsk for å sikre seg flest mulig
av våre en million stemmer. Man sukrer alt som sukres kan, for
så å glemme det så snart valget er over.

Jeg tror velgerne må se på programmene til de ulike partiene,
og konfrontere dem på stands og møter, hva vil dere gjøre
med osv… Deretter velger dere de partiene som har det beste
programmet for dere. Ikke velg det samme partiet som dere
har stemt på i alle år, det har forlatt dere. Still opp
på møter og stands, så kan dere få høre selv.


For Pensjonistpartiet
Ottar Gjermundnes leder

På en måte var dette en test fra min side, men i neste dags avis
kunne jeg lese følgende svar fra arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie


Svar til Gjermundnes

Ottar Gjermundnes hevder pensjonistene har blitt en 
salderingspost (2.6). Det stemmer ikke Realverdien av norske
alderspensjoner er i dag
4% høyere enn hva de var i 2010.
*
Samlet har regjeringen i løpet av de siste fire årene styrket
pensjonistenes økonomi H/FRP-regjeringen har økt grunnpensjonen til
gifte og samboene med 8000 kroner årlig pr par. Enslige
minstepensjonister har fått 4000 kroner ekstra, og fra 1. september
får de nok en årlig økning på 4000 kroner. Pensjonistene har i denne
regjeringsperioden også fått skattelettelser på gjennomsnittlig
3000 kroner per pensjonist. I tillegg gir vi i år ytterligere 840
millioner i skattelette til pensjonistene, for å demme opp for noe av
den negative utviklingen vi har sett de siste tre årene.
Når både lønninger og pensjoner de siste årene har økt noe mindre
enn tidligere, er det et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter
oljeprisfallet. Ikke bare har lønnsveksten avtatt, mange har ogsp mistet
jobbene sine. Det vil være svært uheldig om vi i dagens økonomiske
situasjon ytterligere øker belastningen på de yrkesaktive.
Pensjonsreformen har som mål å sikre at vi har råd til å betale for
pensjonssystemet, også når pensjonistene i fremtiden blir flere og
levealderen øker. De som er unge i dag må forberede seg på å jobbe
lengre enn hva dagens pensjonister gjør. Pensjonistenes bidrag til et
bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonen
er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. At
regningen for et bærekraftig pensjonssystem på denne måten fordeles
mellom generasjonene, er ikke urimelig.
Anniken Hauglie (H)
arbeids- og sosialminister.


Siden det er er mange ting som er tvilsomme skrev jeg følgende tilsvar
på hennes innlegg:

Til debattsvar (og stopper der)

(Til )       arbeids- ogsosialminister Anniken Hauglie

Det er med meget stor interesse jeg har lest ditt innlegg og har flg. Bemerkninger

 • Det er helt riktig at alderspensjonistene har hatt en reallønnsutvikling  på
 • 4% fra 2010. I det samme tidsrom har inflasjonsjusteringa vært på 14,7%
 • og lønnsutviklinga på 23,3%. Vi har jo tapt over 10% i kjøpekraft?
 • Ja, vi har fått noen sukkerkuler, litt mindre enn hva vi ble lovt, men likevel. 
 • Før valget ble vi lovt at 15% reduksjon på gifte/samboende skulle bort, i
 • stedet fikk vi 8000 for begge ektefeller/samboende hvilket utgjør omkring
 • 5%, slik at i dag er det 10% reduksjon.
 • Bærekraftig pensjonssystem – det er et flott ord. Det var vel først Sigbjørn
 • Johnsen som brukte det uttykket da han sa at når Pensjonsfondet nådde
 • 3000 milliarder – da hadde vi en bærekraftig pensjon. I dag er det såkalte
 • pensjonsfondet, Oljefondet på nær 8000 milliarder. Men dette skal vi ikke
 • snakke om.
 • Du har skrevet at det er riktig at den økonomiske tilbakeveksten, som jo er
 • grunnet i at Norge og andre land ikke var villige til å strupe oljestrømmen
 • litt – at den må belastes pensjonistene, men ikke de yrkesaktive ytterligere.
 • Hvorfor?  Vi skal altså bo dårligere, spise mindre, ha mindre penger til
 • tannhelse , og dette fordi dere var griske.
 • Forresten, du nevnte visst ikke at dere har redusert tilskuddet til
 • pensjonister for å se på tennene med 50%.

Ellers er jeg takknemlig for at du ville svare en pensjonist.

For Pensjonistpartiet

Ottar Gjermundnes - leder

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no