Underreguleringen av pensjonen fortsetter. Det er pengene som bestemmer rettferdigheten! Regjeringen svekker folketrygden og øker forskjellene. Det er de som er mest avhengige av folketrygden som taper. Bakgrunnen er den svake kjøpekraftsutviklingen som følger regelen om at pensjonene skal underreguleres med en faktor på 0,75 prosent. Regjeringen har nå sagt at de ikke vil gjøre endringer i systemet. 

Landsmøtet i Pensjonistpartiet reagerer meget sterkt på at regjeringen ikke ønsker å fjerne denne underreguleringen. 
Det er behov for et sterkt Pensjonistparti som kan tale pensjonistene og de trygdedes sak. 
Pensjonistpartiet krever økning i pensjonene, og vil ha samme lønnsutvikling og kjøpekraftsøkning som yrkesaktive
Denne er sendt til Arbeids- og sosialministeren, Anniken Hauglie.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: